Informācija par iestājpārbaudījumiem

 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā š.g. 28.augustā plkst. 17.00 notiks papilduzņemšana mākslas un mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās uz brīvajām vietām! Šobrīd vairs netiks uzņemti audzēkņi klavierspēles programmā. Īpaši tiek gaidīti jauni audzēkņi uz pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātēm. Lai pieteiktos uzņemšanai mūzikas un mākslas skolā, vecākiem jāaizpilda un jāiesniedz skolas administrācijai iesnieguma veidlapa.