Akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programma "Sitaminstrumentu spēle"

DSC 0522 CopyPagājušā gada nogalē - no 2016.gada 28.novembra līdz 2.decembrim Izglītības kvalitātes valsts dienesta norīkota akreditācijas ekspertu komisija - komisijas vadītāja Ināra Bārzdiņa (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola), eksperts Tālis Gžibovskis (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) un eksperts Atis Vintuks (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola) - vērtēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) darbības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā.

I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets"

2016.gada 4.novembrī Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" norisinājās I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets", ko organizēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (CMMS) sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Konkursā kopumā piedalījās 57 dalībnieki. Daudziem dalībniekiem konkursa dienā rīts sākās ļoti agri, jo viņi uz Carnikavu mēroja tālu ceļu no Liepājas, Ventspils, Rojas, Smiltenes un Alūksnes. Konkursā piedalījās arī mūsu tuvākie kaimiņi no Ādažiem un Vidzemes jūrmalas skolām, savukārt divi dalībnieki bija no Lietuvas pilsētas Paņevežas mūzikas skolas. A grupā (10-12 g.v. skolēni) startēja 32 dalībnieki, B grupā (13-15 g.v.) - 25.