Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība