Kontakti


Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Mob. tālr. 29231417


Direktors Igors Doriņš, mob. tālr. 29231417

Direktora vietniece (izglītības jomā)
Aija Didrihsone, mob. tālr. 27850470

Lietvede Ilze Briede


Adrese:
Jūras iela 4, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163

Norēķinu rekvizīti:
Carnikavas novada dome
Reģ.Nr. 90000028989
AS SEB banka
LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank
LV87HABA0551027004318