Mūzikas teorijas nodaļa

notisTeorijas nodaļā solfedžo un kori pasniedz Maija Kluša, mūzikas literatūru- Eleonora Širškova. Koncertmeistare- Egija Puzule.