Pūšaminstrumentu nodaļa

Skolotaji43 mPūšaminstnunentu spēles nodaļā saksofonspēli pasniedz Ieva Sloka, trompetes spēli-Kārlis Jēkabsons, flautas spēli- Aiva Zauberga. Mācību ilgums visās pūšaminstrumentu izglītības programmās ir seši (7) gadi.

Mācību priekšmeti-

Solfedžo 2 stundas nedēļā;

Specialitāte 2 stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres 0,5 stundas nedēļā sākot no 2. klases.