Sitaminstrumentu nodaļa

DSC 0530 m

Sitaminstrumentu spēli pasniedz Ernests Mediņš. Sitaminstrumentu nodaļā ir gan melodiski, gan ritmiski instrumenti. Audzēkņiem iespējams apgūt dažādu sitaminstrumentu spēles pamatprasmes, attīstīt gan muzikālo dzirdi, atmiņu, gan ritma izjūtu.

Mācību ilgums sitaminstrumentu izglītības programmā ir seši (7) gadi.

 
Mācību priekšmeti-

Solfedžo — 2 stundas nedēļā;

Specialitāte — 2 stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra — sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres — 0,5 stundas nedēļā, sākot no 2. klases.