Taustiņinstrumentu nodaļa

Skolotaji49 mKlavierspēles nodaļā mācās vislielākais audzēkņu skaits visā skolā. Klavierspēli individuālajās stundās un ansambļa stundās audzēkņi apgūst pie pedagogiem: Daigas Brokānes, Tamāras Āriņas, Ellas Brokānes, Agras Lāces, Marikas Šaripo, Egijas Puzules. Mācību ilgums klavierspēles izglītības programmā ir astoņi (9) gadi.

Mācību priekšmeti-

Solfedžo — 2 stundas nedēļā;

Specialitāte 2 stundas nedēlā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 stundas nedēļā, sākot no 3. klases;

Mūzikas literatūra, sākot no 4. klases.