Drukāt

Prakse

Laiks kad audzēkņi mācās strdāt ārā. Šis laiks ir ļoti būtisks, jo zīmēts, gleznots, skicēts tiek no dabas. Tas ir intensīvs process un arī vairāk eneģiju prasošs. Pie tam jārēķinās ar dabas aptākļiem – vēju, sauli, lietu. Jāmācās atrast atbilstoša vieta kur strādāt, lai būtu gan labs skata punkts, gan ērti darba apstākļi. Plenērā audzēknis mācās atrast kompromisu, saskatīt dabas krāsas, gaismu, prast izvēlēties skata punktu, kā arī prakstiskas lietas – darba plānošana, sagatavot līdzņemšanai nepieciešamās lietas, kā tās pārvietot, darba dalīšana etapos – skiču zīmēšana dabā un darba pabeigšana telpās. Un vēl – izejot ārā no skolas telpām un strādājot pilsētvidē, iespējams, audzēknis pirmo reizi sajūtas kā mākslinieks, attēlojot to, kam nepamanītam paskrienam garām, uztverot to ne tikai ar acīm vai rokām, bet arī ar sirdi, un uzliekot uz papīra savu redzējumu par pasauli.
prakse